Hypokalémie

Úvod
 • sérová hladina draslíku nižší než 3,5 mmol/l
 • sérová hladina draslíku je kruciální pro správnou regulaci depolarizace a repolarizace myokardu
 • hypokalémie může způsobovat abnormální funkci převodního systému

střední hypokalémie  (2,5-3,0 mmol/l)

těžká hypokalémie  (<2,5 mmol/l)

Etiologie

Hypokalémie může vznikat buď v důsledku jedné z následujících příčin, nebo jejich kombinací:

 • nedostatečný příjem (nejčastěji)
 • zvýšená sekrece (např. furosemid)
 • přesun draslíku z extracelulárního do intracelulárního prostoru (např v důsledku změny pH)

!!Změna pH o 0,1 může způsobit změnu hladiny draslíku až o 0,5-0,6 mmol/l !!

Klinická manifestace
 • podobně jak u hyperkalémie, pokud se symptomy objeví, většinou se jedná jen o nespecifické poruchy funkce svalů nebo změny na EKG
 • často se neobjevují žádné symptomy
 • únava nebo slabost
 • palpitace
 • křeče nebo myalgie
 • psychózy, delirium, halucinace, deprese
 • dekompenzace diabetu nebo polyurie
EKG obraz
 • oploštění vlny T
 • inverze T
 • přítomnost U vlny (nejlépe viditelná ve svodech V2-V3)
 • vysoké vlny P a prodloužení PR intervalu
 • deprese ST segmentu
 • pseudo prodloužení QT intervalu (vlna T a vlna U splývají) a na EKG tak vlastně vidíme QU interval
 • SVT = supraventrikulární tachyarytmie (FiS, flutter síní, síňová tachykardie) 
 • můžou vznikat komorové arytmie (monomorfní/polymorfní KT, fibrilace komor)

Hypokalémie se často vyskytuje společně s hypomagnezémií, co zvyšuje riziko vzniku maligních arytmií.

Obr. 1: Vlna U (nejlépe viditelná ve V2-V3)

EKG 1: Iatrogenní hypokalémie

 • oploštení vln T
 • vlny U (V1-V2)
 • ST deprese v I, V5 a V6
Terapeutický přístup
 • parenterální/perorální suplementace draslíku
 • identifikace a odstranění příčiny
Zdroje
 1. Wang X, Han D, Li G. Electrocardiographic manifestations in severe hypokalemia. J Int Med Res. 2020;48(1):300060518811058. doi:10.1177/0300060518811058
 2. Levis JT. ECG diagnosis: hypokalemia. Perm J. 2012;16(2):57. doi:10.7812/tpp/12-015
 3. Eleanor Lederer, Zygimantas C Alsauskas, Lina Mackelaite, Vibha Nayak, Vecihi Batuman. Hypokalemia: Practice Essentials, Pathophysiology, Etiology. Diseases & Conditions - Medscape Reference [online]. https://emedicine.medscape.com/article/242008-overview#a1
 4. https://rebelem.com/r-e-b-e-l-ecg-week-4-2/