10.4. Hyperkalémie

Úvod
 • hyperkalémie je život ohrožující iontová dysbalance, která vyžaduje urgentní terapii
 • u většiny pacientů s mírnou hyperkalémií (kolem 5 mmol/l) se neobjevují žádné symptomy 
 • pokud se symptomy objeví, většinou se jedná jen o nespecifické poruchy funkce svalů nebo změny na EKG

hyperkalémie = sérová hladina draslíku  > 5,5 mmol/l

 • střední hyperkalémie > 6,0 mmol/l
 • těžká hyperkalémie > 7,0 mmol/l
Etiologie
 • nadměrný příjem
 • snížená exkrece
 • přesun K+ z intracelulárního do extracelulárního prostoru 
EKG obraz
 • závisí na hladině sérového draslíku
 • potenciálně život ohrožující arytmie můžou vznikat bez prodromů téměř u jakékoliv hyperkalémie

Sérová hladina draslíku 5,5-6,5 mmol/l

 • vysoké hrotnaté vlny T s úzkou bazí nejlépe viditelné v hrudních svodech

Sérová hladina draslíku 6,5-8 mmol/l

 • hrotnaté vlny T
 • prodloužení PR intervalu
 • snížení amplitudy vlny P
 • rozšiřování QRS komplexu
 • ST elevace imitující STEMI/ST deprese

Sérová hladina draslíku > 8 mmol/l

 • absence vln P
 • široké QRS komplexy
 • poruchy nitrokomorového vedení
 • asystolie
 • fibrilace komor
 • senzitivita EKG není příliš vysoká 34-43 %, ale specificita je vysoká (kolem 85 %)

!! Na hyperkalémii bychom měli pomýšlet u jakéhokoli pacienta s nově vzniklým AV blokem nebo novou bradyarytmií, zejména u pacientů s renálním selháním, pravidelně dialyzovaných pacientů, nebo u pacientů užívajících kombinaci ACE-inhibitorů, kalium šetřících diuretik nebo substituci draslíku !!

EKG 1: Hyperkalémie 6,5 mmol/l u pacienta s chronickým renálním selháním

 • mírné ST elevace ve svodech I, II a aVL
 • hrotnaté vlny T ve svodech I, II, aVF, V2-V6

EKG 2A: Iatrogenně způsobená hyperkalémie u pacienta s renálním selháním 

 • široké QRS komplexy
 • denivelace ST segmentů 
 • hrotnaté vlny T

EKG 2B: Stejný pacient po vyřešení hyperkalémie

Terapie v kostce

Agresivita terapie se odvíjí od rychlosti vzniku hyperkalémie, její tíže (sérová hladina draslíku) a od projevů na EKG.

 • i.v. kalcium
 • i.v. diuretika (furosemid)
 • inzulín + glukóza i.v.
 • beta2-mimetika (např. salbutamol)
 • urgentní hemodialýza
 • bikarbonát (v případě acidózy)
Zdroje
 1. Eleanor Lederer, Zygimantas C Alsauskas, Lina Mackelaite, Vibha Nayak, Vecihi Batuman. Hyperkalemia: Practice Essentials, Background, Pathophysiology. Diseases & Conditions - Medscape Reference [online]. https://emedicine.medscape.com/article/240903-overview
 2. Levis JT. ECG diagnosis: hyperkalemia. Perm J. 2013;17(1):69. doi:10.7812/TPP/12-088
 3. https://www.healio.com/cardiology/learn-the-heart/ecg-review/ecg-topic-reviews-and-criteria/hyperkalemia-review
 4. https://rebelem.com/ecg-changes-hyperkalemia/
 5. https://litfl.com/hyperkalaemia-ecg-library/

10.4. Hyperkalémie

Úvod
 • hyperkalémie je život ohrožující iontová dysbalance, která vyžaduje urgentní terapii
 • u většiny pacientů s mírnou hyperkalémií (kolem 5 mmol/l) se neobjevují žádné symptomy 
 • pokud se symptomy objeví, většinou se jedná jen o nespecifické poruchy funkce svalů nebo změny na EKG

hyperkalémie = sérová hladina draslíku  > 5,5 mmol/l

 • střední hyperkalémie > 6,0 mmol/l
 • těžká hyperkalémie > 7,0 mmol/l
Etiologie
 • nadměrný příjem
 • snížená exkrece
 • přesun K+ z intracelulárního do extracelulárního prostoru 
EKG obraz
 • závisí na hladině sérového draslíku
 • potenciálně život ohrožující arytmie můžou vznikat bez prodromů téměř u jakékoliv hyperkalémie

Sérová hladina draslíku 5,5-6,5 mmol/l

 • vysoké hrotnaté vlny T s úzkou bazí nejlépe viditelné v hrudních svodech

Sérová hladina draslíku 6,5-8 mmol/l

 • hrotnaté vlny T
 • prodloužení PR intervalu
 • snížení amplitudy vlny P
 • rozšiřování QRS komplexu
 • ST elevace imitující STEMI/ST deprese

Sérová hladina draslíku > 8 mmol/l

 • absence vln P
 • široké QRS komplexy
 • poruchy nitrokomorového vedení
 • asystolie
 • fibrilace komor
 • senzitivita EKG není příliš vysoká 34-43 %, ale specificita je vysoká (kolem 85 %)

!! Na hyperkalémii bychom měli pomýšlet u jakéhokoli pacienta s nově vzniklým AV blokem nebo novou bradyarytmií, zejména u pacientů s renálním selháním, pravidelně dialyzovaných pacientů, nebo u pacientů užívajících kombinaci ACE-inhibitorů, kalium šetřících diuretik nebo substituci draslíku !!

EKG 1: Hyperkalémie 6,5 mmol/l u pacienta s chronickým renálním selháním

 • mírné ST elevace ve svodech I, II a aVL
 • hrotnaté vlny T ve svodech I, II, aVF, V2-V6

EKG 2A: Iatrogenně způsobená hyperkalémie u pacienta s renálním selháním 

 • široké QRS komplexy
 • denivelace ST segmentů 
 • hrotnaté vlny T

EKG 2B: Stejný pacient po vyřešení hyperkalémie

Terapie v kostce

Agresivita terapie se odvíjí od rychlosti vzniku hyperkalémie, její tíže (sérová hladina draslíku) a od projevů na EKG.

 • i.v. kalcium
 • i.v. diuretika (furosemid)
 • inzulín + glukóza i.v.
 • beta2-mimetika (např. salbutamol)
 • urgentní hemodialýza
 • bikarbonát (v případě acidózy)
Zdroje
 1. Eleanor Lederer, Zygimantas C Alsauskas, Lina Mackelaite, Vibha Nayak, Vecihi Batuman. Hyperkalemia: Practice Essentials, Background, Pathophysiology. Diseases & Conditions - Medscape Reference [online]. https://emedicine.medscape.com/article/240903-overview
 2. Levis JT. ECG diagnosis: hyperkalemia. Perm J. 2013;17(1):69. doi:10.7812/TPP/12-088
 3. https://www.healio.com/cardiology/learn-the-heart/ecg-review/ecg-topic-reviews-and-criteria/hyperkalemia-review
 4. https://rebelem.com/ecg-changes-hyperkalemia/
 5. https://litfl.com/hyperkalaemia-ecg-library/