Hypokalcémie

Úvod
 • hypokalcémie je definována jako celková hladina vápníku < 2,1 mmol/l
 • u těžké hypokalcémie je sérová hladina vápníku < 1,9 mmol/l
 • většina vápníku v těle se nachází v kostech nebo je vázaná na albumin
 • hladina volného ionizovaného kalcia je striktně udržována ve fyziologických mezích parathormonem (PTH)
 • sarkoplasmatické retikulum není schopné pojmout dostatečné množství vápníku pro kontrakci myokardu
 • ta je proto závislá od extracelulárního vápníku
 • v důsledku toho může dlouhodobá hypokalcémie vést až k srdečnímu selhání
Etiologie
 • hypoalbuminémie (pro jaterní cirhózy, nefropatii, malnutrici, popáleniny, chronické onemocnění, sepsi)
 • hypoPTH nebo rezistence na parathormon
 • hyperventilace a následně respirační alkalóza
 • deficit vitaminu D nebo rezistence na vitamin D
 • abnormální metabolismus hořčíku
 • terapie diuretiky (furosemid)
 • extravaskulární depozice vápníku (akutní pankreatitida)
Klinická manifestace

akutní hypokalcémie

 • tetanie
 • edém papily
 • epilepsie

chronická hypokalcémie

 • kožní změny
 • změny chrupu
 • katarakta
 • kalcifikace bazálních ganglií (hypoPTH)
 • extrapyramidové příznaky

Chvostkův příznak (u 10 % pacientů se vyskytuje i bez hypokalcémie)

Trousseaův příznak (velmi specifický pro hypokalcémii)

EKG obraz
 • prodloužení QT intervalu (zvýšené riziko polymorfní komorové tachykardie - TdP)
https://litfl.com/hypocalcaemia-ecg-library/

EKG 1: Hypokalcémie u pacienta s pooperační hypoparathyreózou na terapii furosemidem

 • prodloužení QT intervalu
Terapie v kostce
 • suplementace vitaminu D
 • kalcium per os/i.v.
 • pokud je současně přítomná hypomagnezémie, před terapii hypokalcémie vyřešíme hypomagnezémii
Zdroje
 1. RUDUSKY, Basil M. ECG Abnormalities Associated With Hypocalcemia. Chest [online]. 2001, 119(2), 668-669 [cit. 2021-02-06]. ISSN 00123692. doi:10.1378/chest.119.2.668-a
 2. Chorin E, Rosso R, Viskin S. Electrocardiographic Manifestations of Calcium Abnormalities. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2016;21(1):7-9. doi:10.1111/anec.12316
 3. David Goltzman, Clifford J Rosen, Jean E Mulder. Diagnostic approach to hypocalcemia. https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-approach-to-hypocalcemia#H7
 4. https://litfl.com/hypocalcaemia-ecg-library/
 5. David Goltzman, Clifford J Rosen, Jean E Mulder. Clinical manifestations of hypocalcemia. Dostupné z: https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-of-hypocalcemia?topicRef=837&source=see_link
 6. Nijjer S, Ghosh AK, Dubrey SW. Hypocalcaemia, long QT interval and atrial arrhythmias. BMJ Case Reports 2010; doi:10.1136/bcr.08.2009.2216